Luchtzuiger of kribbebijter

08-11-2017
Herkent u dit, is jou trouwe vriend ook een luchtzuiger of kribbebijter, wil je te weten komen wat de onderliggende reden kan zijn? Vind je het frustrerend of ben je ook ten einde raad?
Luchtzuigen is een orale stereotypie die bij zo'n 2% tot 8% van de paarden voorkomt. Of in de volksmond ook wel 'stalgebreken' genoemd. Vaak wordt gedacht van deze paarden dat ze verminderde prestaties leveren, dat het gedrag schadelijk is voor het paard en dat paarden dit gedrag van elkaar overnemen. Om deze redenen zijn zulke paarden minder gewild, zijn ze minder waard, worden ze soms geweigerd of apart gehouden en wordt dit gedrag vaak fysiek verhinderd.

Bij luchtzuigen spannen de paarden hun nekspieren aan en zuigen lucht in het craniale deel van hun slokdarm. Hierbij horen we het typische geluid, luchtzuigen komt niet overeen met een slikbeweging, de lucht bereikt de maag niet. Bij kribbebijten gebeurt hetzelfde met dat verschil dat de paarden hierbij hun voorste snijtanden vastzetten op een vast voorwerp. De tijd die de paarden dagelijks spenderen aan luchtzuigen en kribbebijten kan oplopen tot 65%.

Mogelijke oorzaken: Dopamine is een neurotransmitter in de hersenen die geproduceerd wordt in verschillende hersengebieden. Op basis van studies bij verschillende diersoorten wordt dopamine als de belangrijkste neurotransmitter gezien voor het ontwikkelen en onderhouden van stereotypieën of 'probleemgedrag'. Paarden met een sterotypie hebben een verhoogde activiteit in de mesoaccumbens dopamine pathway (concludeerde Mcbride en Hemmings), wat een gevolg zou zijn van chronische stress. Appetitief gedrag, zoals het zoeken van voedsel, gaat vooraf aan consumptief gedrag, zoals het eigenlijke eten. De verandering in het mesoaccumbens dopaminerge systeem kan ervoor zorgen dat paarden in een verhoogde motivatietoestand raken. Wanneer dit niet bevredigd wordt door middel van het uitvoeren van consumptief gedrag, kan er 'probleemgedrag' ontstaan.

Hoewel testen wijzen op een verminderd leervermogen bij luchtzuigers, heeft dit geen invloed op  de trainbaarheid. Mogelijk is luchtzuigen een middel voor het paard om met stress om te gaan.

Management: Gebrekkig management en/of trainingsfouten zorgen voor een vergrote emotionele lading bij paarden. Ook ingrijpende gebeurtenissen of het te jong of verkeerd spenen van een veulen kan voor dergelijke , psychische verstoring zorgen. Luchtzuigen kan hier, naast een gevolg van de verhoogde zuurgraad in het darmstelsel zoals hierboven uitgelgd, een uiting van stress zijn. Allerhande factoren kunnen hierin een rol spelen, stelbedekking, type strooisel. Voer, hoe vaak en welk voer zij juist toegediend krijgen. Een emotionele disharmonie of teveel stress kan maagproblemen zoals maagzweren veroorzaken, en zo dus ook een reden zijn voor het paard om te gaan luchtzuigen. Onderzoek heeft aangetoond dat tijdens het luchtzuigen de hartslag van het paard significant lager was dan de basale hartslag, ook resuleert luchtzuigen vrijwel zeker een afgifte van rustgevende endorfines. 

Op stal, bij endurancepaarden komt minder abnormaal gedrag voor dan bij dressuur- of eventing paarden daar zij meer tijd doorbrengen op stal. Verder speelt de stalbedding een rol; stro kan de kans op luchtzuigen verminderen, waarschijnlijk doordat het een bijkomende bron van voedsel is voor het paard en dit voldoet aan de prikkel om te gaan grazen.

Luchtzuigen zou meer voorkomen bij volbloeden en warmbloeden en hebben trekpaarden en miniatuurpaarden minder kans op het ontwikkelen van dit abnormale gedrag.

Bent u ten einde raad met jou luchtzuiger/kribbebijter , aarzel zeker niet om me te contacteren en samen met jou ga ik opzoek naar de oplossing voor uw trouwe vriend te verhelpen van zijn stereotypie gedrag.


Melissa De Winter

Bron: Welling I.   

Wanneer we een holistische geneeswijze hanteren, zal een stimulans van een gezonde levenswijze een belangrijke rol spelen. En wordt rekening gehouden met de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een disharmonie wordt bij de bron of oorsprong aangepakt.

De algemene weerstand van het lichaam wordt dan versterkt. We trachten een ziekte te voorkomen. Alternatieve geneeskunde en natuurlijke geneeskunde zouden ook omschreven kunnen worden als preventieve geneeskunde.

In de westerse maatschappij is de tendens dat de gezondheid wordt verwaarloosd door slechte voeding, stress, werkdruk, ... Wanneer een ziekte (die niet te voorkomen is) de kop opsteekt, grijpen we naar een medicijn dat ons of onze dieren moet genezen. De leefomstandigheden, voeding, emotionele toestand, ... veranderen, aanpassen en gezonder maken komt minder aan de orde.

Kort gezegd: Bekijk ik het volledige plaatje met oog voor elk detail. In alternatieve therapie is het geheel namelijk belangrijk.

HHH.