Disclaimer

Disclaimer, het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Holistic Healing Hands B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Holistic Healing Hands B.V. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Deze website is bedoeld om informatie te verstrekken en Holistic Healing Hands B.V. herinnert de lezers eraan dat elke diergezondheidssituatie uniek is. Deze informatie is niet bedoeld voor lezers om specifieke gezondheidsproblemen of ziekten te diagnosticeren of te behandelen, en mag nooit worden beschouwd als vervanging van professioneel advies. We bieden informatie over producten die u kiest na evaluatie van specifieke gezondheidsbehoeften en in overleg met gezondheidsprofessionals van uw keuze. De informatie op deze website is alleen voor informatie doeleinden en heeft niet noodzakelijk betrekking op individuele omstandigheden of medische aandoeningen; het is mogelijk niet geschikt voor u of uw (huis)dier en er mag niet alleen op worden vertrouwd bij het nemen van gezondheidsbeslissingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan de specifieke vereisten van de situatie. De producten op deze website mogen alleen worden gebruikt zoals aangegeven op het label en naar eigen goeddunken worden gebruikt. Raadpleeg een dierenarts als de symptomen aanhouden.

Holistic Healing Hands B.V., haar eigenaren, haar werknemers of gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade of gezondheidsproblemen die direct of indirect worden veroorzaakt door het gebruik of poging tot gebruik van de informatie of producten op deze website. Eigenaars van dieren moeten de hulp inroepen van een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Functioneren van deze website

Holistic Healing Hands B.V. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Holistic Healing Hands B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Virussen

Holistic Healing Hands B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Holistic Healing Hands B.V. aanvaardt géén verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.